تاریخچه

بالنگ میوه ای از انوع مرکبات است که دارای خواص بسیار متعدد از دیدگاه طب سنتی برای بدن است. بالنگ هنکامی که خشک بشود در طول سال می توان آن را انبار کرد و مورد استفاده قرار داد. مصرف بیشتر این محصول در تهیه و پخت مربای بالنگ است. برداشت تازه این محصول در ابتدا به رنگ سبز است که بیشتر جهت خشک کردن مناسب است. زرد شدن این بالنگ زمان می برد، اگرچه برداشت سبز رنگ آن از مرداد شروع می شود ولی رنگ آن از دی ماه به بعد زرد کامل می شود.متاسفانه بر عکس سایر محصولات باغی مرکبات، بالنگ کمتر مورد توجه جهت پرورش قرار گرفته است. داغ بودن بازار فروش لیمو ترش باعث شده است که اکثر باغداران جنوبی به جای پرورش درخت بالنگ به سمت کاشت و پرورش این درخت لیمو ترش رو بیاورند و همین نکته باعث شد که محصول بالنگ کمیاب و به نسبت قیمت آن نیز بالا برود.

این گیاه دارای خاصیت ضدسم بوده و سم بعضی از جانوران از قبیل عقرب و مار را تا حدودی خنثی می کند. اگر زالو در حلق کسی رفته باشد از آبی که بالنگ در آن جوشیده شده غرغره کند زالو کنده شده و اخراج می گردد. پوست زرد آن مقوی قلب و قوای فکری و کبد و معده و احشاء بوده و دهان را خوشبو میسازد و به هضم غذا کمک می کند. اگر این پوست را با شکرنی یا با عسل مربا بکنند مربائی مقوی و مفرح خواهد شد و خاصیت ضدسمی هم دارا میباشد.اما باید از آن هر دفعه به مقدار کم خورده شود چون وقتی زیاد خورده شود هضم آن دیر انجام می شود به علاوه شدت حرارت آن برای افراد گرم مزاج آزار دهنده است. به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، اگر بالنگ خشک را در داخل لباس بگذارند از بید یا مورزدگی آن جلوگیری می کند. اگر بالنگ را در روغن کنجد حل کرده و بگذارند روغن مدتی بماند روغن حاصل برای سیاتیک و درد مفاصل و دردهای عصبی و کمر درد و درد مثانه مفید است که هم بصورت خوراکی و هم بصورت ضمادی مصرف میشود. افرادیکه سردردهای مزمن ناشی از ناراحتی های گوارشی یا سرگیجه دارند اگر مقداری نان را در آبی که بالنگ در آن خیسانیده شده بگذارند و یا در عصاره بالنگ بخیسانند و بخورند ناراحتی آنان زایل میگردد.

پوست بالنگ

فواید و خواص

پوست بالنگ

ارزش غذایی در 100 گرم

پوست بالنگ