راه های ارتباط با ما

دفتر مرکزی :

ایران - فارس - جهرم - خیابان هواشناسی - قبل از پمپ بنزین فرهمندنیا - بازرگانی شعیب پیشه

کد پستی :

7418986913

تلفن :

07154260911 - 07154260910

فکس :

07154260912

سردخانه :

ایران - فارس - جهرم - بعد از پلیس راه - شهرک صنعتی - سردخانه ایلیا

کد پستی :

7455195158

تلفن :

07154484381

فکس :

07154484380

تماس با ما